Go to Top

Sygeplejerske med ansvar for teamledelse og den faglige kvalitet – weekendfri

CareMatch søger for plejehjemmet Søster Sophies Minde, Diakonissestiftelsen

Søster Sophies Minde søger 2 sygeplejersker, der brænder for at sikre livskvalitet for beboerne og deres pårørende. Stillingerne er nyoprettede.

Plejehjemmet har øget kapaciteten, så det nu består af 34 plejeboliger og 2 private aflastningspladser. Vi ønsker derfor nye sygeplejefaglige kollegaer til at holde fokus på kvalitet og faglighed. Der er 10 til 12 kolleger i teamet.

Du vil i samarbejde med forstander og ledende sygeplejerske få ansvaret for den videre drift og udvikling. En del af din opgave er at sikre og videreudvikle den faglige kvalitet og f.eks. forestå daglig triagering i samarbejde med dine kolleger.

Udvikling

Vi udvikler og udvider løbende vores organisation og har netop udvidet med to private aflastningspladser, som er nyt for os. Endvidere skal vi færdiggøre vores koncept for et demensvenligt plejehjem. Det vil vi gerne involvere dig i.

Du bliver en del af vores egen kvalitetsorganisation og projektet ”I sikre hænder” og skal bidrage til anvendelsen og implementeringen af vores nye dokumentationssystem Cura.  Du deltager i Frederiksberg Kommunes faglige netværk for sygeplejersker, der ca. én gang om måneden mødes med forskellige agendaer.

Diakonissestiftelsens stærke værdigrundlag

Det er vigtigt, at du kan vægte og udvikle vores særkende på Søster Sophies Minde, så det er tydeligt i hverdagen for både beboere, medarbejder og pårørende.

Vores værdigrundlag handler i høj grad om medmenneskelighed, ordentlighed og respekt i samarbejdet med beboerne og deres pårørende. Men lige så meget om samarbejde mellem kolleger og med frivillige i at skabe en hverdag med livskvalitet, arbejdsglæde og positiv energi.

Vi har en høj grad af faglig stolthed i arbejdet, og medarbejderne har engagement, spontanitet og humor. Det vil vi gerne bevare og forstærke for derigennem at sikre en tværorganisatorisk synergi og samarbejde på Diakonissestiftelsen.

Vi er kendte for at pleje og give omsorg med mennesket i centrum. Vi har fokus på det enkelte menneske og tager udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer frem for begrænsninger.

Dine opgaver

  • Lede et godt teamsamarbejde i fællesskab med engagerede og dygtige kolleger
  • Planlægge og gennemføre kompetenceudvikling
  • Faglig mentor for SOSU-assistenter og – hjælpere
  • Bidrage til at skabe nærvær, sanseoplevelser, bevægelse og livskvalitet for beboerne
  • Samarbejde med mennesker med demens og deres pårørende
  • Være ansvarlig for praktikvejledning af elever og evt. kommende studerende

Vi ønsker en god overgang og synergi i vagtlagende, hvilket betyder, at du må påregne at være synlig i aftenvagter to til tre gange på en måned.

Yderligere informationer

Diakonissestiftelsen er en selvejende organisation med synergi mellem bl.a. Diakonissestiftelsens Hjemmeplejen, Hospice, Emmauskirken, Sosu-skolen og børneinstitutionerne. Desuden er der ca. 40 ældreboliger, som modtager hjemmepleje. Vi arbejder meget med fællesskaber på tværs af alder og ressourcer.

Stillingerne er på 35-37 timer, og du ansættes efter overenskomst med DSR.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Mads Henriksen på 42 48 40 42 eller via job@carematch.dk, hvor ansøgning med CV og relevante bilag sendes til. Vi evaluerer ansøgningerne løbende og ansætter, når vi har fundet de rette kandidater.

Læs mere om Søster Sophies Minde her.

Læs mere om ”I sikre hænder” på Frederiksberg.

Ansøgningsfrist               21. oktober 2018

Ansættelse                          Efter aftale