Go to Top

Potentialetest

FORUDSIG POTENTIALET

I takt med at produkter og arbejdsopgaver bliver mere og mere komplekse, er der stigende krav til medarbejdernes præstationer og potentiale for fortsat læring og evnen til at kunne ræsonnere logisk og analytisk.

Med ACE kan du forudsige en medarbejders potentiale, performance og fremtidige succes, før du ansætter.

Hvad måler ACE?

 • Spatiel formåen– evne til at manipulere 2D former og visualisere 3D koncepter
 • Numerisk ræsonnement – problemløsning udfra koncepter, der præsenteres i form af tal
 • Verbal ræsonnement– problemløsning udfra koncepter, der præsenteres sprogligt

ACE giver dig mulighed for at vurdere den enkeltes evne til at:

 • Ræsonere logisk og analytisk
 • Tilegne sig ny viden
 • Løse komplekse problemstillinger baseret på kandidatens numeriske, verbale og spatiale evner
 • Træffe den logisk set bedste beslutning
 • Skabe overblik over komplekse sammenhænge.Undersøgelser viser, at der er en tæt sammenhæng mellem fremtidig succes på jobbet og niveauet af medarbejderens kognitive evner.

  Vigtigt input til din rekrutteringsproces

  Med ACE kan du vurdere kompleksiteten i jobbet og hvilket potentiale, der er nødvendigt for at opnå resultater. Du kan identificerekandidatens evner og matche dem med jobbets kompleksitet.

  ACE giver dig et objektivt beslutningsgrundlag uanset om du rekrutterer eksterne eller interne kandidater til vigtige jobfunktioner.

  Hvad er ACE?

  • ACE er en online adaptiv test, der måler kandidatens kognitive niveau.
  •  Mulighed for at justere præcisions- og tidsniveau afhængig af om man vælger standard eller høj præcision.
  • Mulighed for online validering af kandidatens resultat.