Go to Top

Outplacementpakker

”Ærlighed og ansvarlighed kombineret med ekspertise og indsigt er det vi baserer vores partnerskab på. ” Mads Lindhardt Henriksen

Outplacement – kick-off

  1. A) I dette forløb tager vi først en indledende snak, så vi får indsigt i personens forventninger og ønsker til den hjælp, vi skal yde herfra.
  2. B) Vi taler om personens personlige og faglige kompetencer, samt om, hvilke muligheder de kompetencer giver på jobmarkedet i dag.
  3. C) Via en personlighedstest afdækker vi personens grundlæggende personlighed, og vi giver efterfølgende, personen en uddybende og mulighedsgivende tilbagemelding.
  4. d) Vi gennemgår ansøgning og CV, og vi tager en snak omkring opbygning af CV, jobmuligheder kontra ønsker, jobmarkedet generelt, hvordan man griber jobsøgningsprocessen an m.v. samt en handleplan
  5. E) Vi følger op på kandidaten inden for 14 dage for at høre om denne er stødt på områder eller problemstillinger, som vedkommende har behov for at få diskuteret med konsulenten.

Outplacement – sparring og vejledning

Medarbejderen tilknyttes en rådgiver, som fungerer som fast coach og sparringspartner i 3 måneder.

På baggrund af det første møde, som indeholder samme elementer som kickoff, mødes medarbejderen med sin rådgiver yderligere 2-3 gange, hvor man diskuterer erfaringer og får yderligere input til den videre jobsøgnings- proces.

Vi gør naturligvis vores yderste for at placere personen i en ny stilling hurtigst muligt.

Outplacement – partner

Medarbejderen tilknyttes en coach, som fungerer som sparringspartner i typisk op til et år.

På baggrund af det første møde, som indeholder samme elementer som ovenstående ordninger, mødes medarbejderen i denne ordning med sin rådgiver så tit, der er behov for det, indtil personen er i job. Dette suppleres også med telefonisk opfølgning, hvis der er ønske om eller behov for det.

Kontakt Partner Mads Henriksen på 42484042, for yderligere information.