Go to Top

Leder af visitationen, udredningsteamet og uddannelsesområdet til Glostrup Kommune

CareMatch søger for Glostrup kommune

Du skal med din synlige ledelse og handlekraft, lede dygtige og engagerede medarbejdere i vores udredningsteam, visitationsteam og på uddannelsesområdet.

Ledelse på forskellige områder

Du vil lede engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere, der samarbejder med borgerne på en inddragende og respektfuld måde. Der er 16 medarbejdere med forskellige faglige baggrunde og erfaringer, der dækker følgende områder:

Udredningsteamet består af udskrivningskoordinatorer, sygeplejersker, terapeuter og visitatorer. De arbejder med indlæggelser, udskrivelser, ansøgninger om § 83 og udredning i forhold til § 83a samt modtagelse af alle nye borgere, som har behov for sygeplejeydelse.

Visitationsteamet består af visitatorer, som arbejder med ansøgninger til plejebolig, flextrafik, madservise, SL §§ 83, hvor der ikke er rehabiliteringspotentiale samt §§ 94, 118, 95, 96 m.m.

Uddannelsesområdet består af en uddannelseskonsulent og en udviklings- og uddannelseskonsulent, der arbejder med SOSU uddannelser, sygeplejestuderende, utilsigtede hændelser og kommunens hygiejnenetværk.

Ledergruppen

Du indgår i ledergruppen bestående af rehabiliteringschefen, to ledere fra hjemmeplejen og en leder af de midlertidige pladser. Derudover afholdes fælles ledermøder for hele ældreområdet.

Din personlige og faglige profil

I kraft af et bredt og tværsektorielt område er det vigtigt, at du kan bevare overblikket. Vi har mange projekter, der løbende skal implementeres og sættes i drift. Det kræver, at du kan gå forrest, og formår at arbejde samlende og praktisk med forandringer, kultur og værdier. 

  • Sundhedsfaglig uddannelse (ergoterapeut, sygeplejerske, fysioterapeut)
  • Erfaring som leder
  • Har stærke skriftlige, mundtlige og digitale kompetencer
  • Handlekraftig, synlig og delegerende
  • Ansvarsbevidst og rummer relationelle, procesorienterede og visionære kvaliteter
  • Respektfuld og fleksibel i din ledelsesstil
  • Kan arbejde loyalt og samskabende i et ledelsesteam

Glostrup kommune og Center for Sundhed og Velfærd

Glostrup Kommune arbejder med fælles kerneopgaver, som er mestring og udfoldelse med fokus på borgerinddragelse. Du vil blive ansat inden for rehabiliteringsområdet under Center for Sundhed og Velfærd.

Vi har fokus på at være en rehabiliterende organisation med tidlig opsporing, Det Nære Sundhedsvæsen, velfærdsteknologi og at forebygge indlæggelser. For at opfylde vores mål er vi midt i en udviklingsproces, som du bliver en vigtig del af.

Vi er en alsidig, spændende og moderne arbejdsplads. Du får en udfordrende lederstilling og bliver en del af en organisation, der ikke står stille.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Vi indhenter straffeattest ved ansættelse.

 Yderligere oplysninger

Glostrup kommune samarbejder med CareMatch om denne rekruttering. Hvis du har spørgsmål eller ønsker en uddybende funktionsbeskrivelse, er du velkommen til at kontakte Mads Henriksen på 42 48 40 42 eller mlh@carematch.dk.

I forbindelse med ansættelsen anvender vi personlighedstest. Din ansøgning inkl. relevante bilag sendes digitalt.

Ønsker du at besøge os, så er du velkommen til at kontakte Rehabiliteringschef Maybrith Gronemann på 50 54 17 60.

Læs mere om Glostrup kommune her

Læs mere om Center for Sundhed og Velfærd her

Tidsplan

Ansøgningsfrist                     24. oktober 2018 kl. 24:00

Samtaler                              29. oktober 2018