Go to Top

Indskolingsleder til Store Magleby skole

 

Kernen i jobbet er spændende pædagogiske og faglige ledelsesopgaver, personaleledelse og dit medansvar for at realisere Store Magleby Skoles mål for eleverne.

 Afdelingsleder for Indskolingen – (genopslag som følge af strukturændringer vedr. SFO-området)

Da vores nuværende Indskolingsleder går på pension, søger vi en ny afdelingsleder for Indskolingsområdet. Du vil referere direkte til skolelederen og har personaleansvar for medarbejderne i afdelingen. Som led i en ambitiøs ledelsesstruktur, hvor ledelse og læring er tæt forbundne, er der tre afdelingsledere og en didaktisk leder. Du vil blive en del af det lokale ledelsesteam og vil også indgå i samarbejde på tværs af skolerne i forskellige sammenhænge.

Pædagogisk samarbejde og en god overgang

Opgaven er at sikre sammenhængskraft blandt medarbejderne, videndeling og optimering af samarbejdet mellem lærere og skolepædagoger. Du får ansvar for den pædagogiske udvikling af praksis i Indskolingen med bl.a. observation af undervisningen og de læringsmålsstyrede processer i klasserne. Du har bl.a. ansvar for sparring på praksis, pædagogisk fokus og resursefordeling.

Skolens fortsatte omstillingsproces af udmøntningen af folkeskolereformen, skal sikre at Store Magleby Skole fortsat er blandt landets bedste skoler. Det kræver motiverede og engagerede ledere til at præge udviklingen.

Personlig profil

Vi søger en dygtig og professionel afdelingsleder, der formår at bevare overblikket og kan se muligheder. Du skal nemlig have fokus på både målet og vejen dertil. Du skal være aktivt opsøgende og kunne skabe nye relationer, bl.a. fordi dialog med børn, medarbejdere og forældre er central. Indskolingen har brug for systematik og effektuering, fx i form af øget skriftlighed og dataunderstøttet ledelse, og der skal være en øget fokus på overgangen fra 3. til 4. årgang sammen med afdelingslederen for mellemtrinnet for at understøtte den fortsatte udvikling i samarbejdet mellem lærere og pædagoger.

Du kan skabe værdi i kraft af:

  • At have ledelses- og administrationserfaring, samt evnen og viljen til at indgå i et konstruktivt og dynamisk ledelsesteam
  • At du er god til at lede mennesker og kan træffe kvalificerede beslutninger ud fra retning og mål
  • At du kan gøre dette ud fra undersøgende dialog, sund fornuft, empati og uden prædefineret facitliste
  • At du er åben for nye ideer og kan fokusere på alternativer
  • At du kan sætte mål på tværs af kulturer og faggrupper
  • At du kan oversætte omverdenens krav og forventninger og integrere dem i dagligdagen

Kvalifikationer – faglig profil

  • Har relevant uddannelsesmæssig baggrund og erfaring
  • Ledererfaring, gerne med ledelse af flere faggrupper
  • Diplomuddannelse i ledelse eller tilsvarende alternativt vilje til/ønske om at gennemføre uddannelsen indenfor de kommende tre år

I Dragør Kommune indgår 98 % af eleverne i den almindelige undervisning. Du skal være funderet i systemisk teori og have en anerkendende tilgang til elever, forældre og personale.

Du skal være bevidst om hvordan du medvirker til at udvikle medarbejdernes strategiske selvledelse og sikrer engagement og motivation som drivkraft i det daglige arbejde.

Store Magleby Skole

Skolen ligger i naturskønne omgivelser med god plads omkring sig og har ca. 750 elever. Lærere og pædagoger er organiseret i årgangsteam, som ledelsesteamet hvert år sammensætter. Det giver overblik over børnenes forløb og mulighed for at sikre den nødvendige kontinuitet med den rette faglighed.

Dragør er en udpræget bosætningskommune med mange ressourcestærke borgere og høje forventninger til kommunens service. Der er generelt en god sundhedsprofil og skoler med resultater i top 10 i national sammenhæng.

Yderligere information

Dragør samarbejder med CareMatch om denne ansættelse. Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte Stefan Førster-Christensen på 30 950 957 eller sfc@carematch.dk.

Har du spørgsmål til eller lyst til at besøge skolen kan du kontakte Skoleleder Asger Villemoes Nielsen på telefon 22 20 20 48 eller mail asgern@dragoer.dk. Ansøgning med relevante bilag sendes online via link til kommunens jobsystem.

Mere information om skolereform, politikker og det foreløbige arbejde på Dragør kommunes hjemmeside http://www.dragoerkommune.dk/page5734.aspx

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse for ledere. Lønnen fastsættes efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgningsfrist
mandag 22. oktober 2018, kl. 13

Tidsplan:
Første samtale: onsdag 24. oktober, en time mellem 8-11
Anden samtale: fredag 26. oktober, en time mellem 8-10

Tiltrædelse:
1. december 2018 eller 1. januar 2019

Dragør er et traditionsrigt og velbevaret bysamfund. ca. 14.000 borgere og masser af turister nyder godt af vores enestående havnemiljø og naturområder langs kysten. I Dragør Kommune er det vores daglige mål at sikre borgerne den bedste service.