Go to Top

Consulting

Consulting ved Ulla Blom Kristensen og Erik Pedersen har mere end 50 års erfaring som ledere. Vi kender alle ledelsesdilemmaerne og vil gerne hjælpe jer med dem.

Ingen udfordring er for lille til at blive drøftet – men vi er særligt anvendelige, når:

  • Arbejdsglæden er for lav, hos jer eller hos medarbejderne
  • Rammerne for jeres ledelse ændres
  • Jeres resultater skal være bedre
  • I udfordres af kritiske tilsyn, en kritisk bestyrelse eller de faglige organisationer
  • Jeres ressourceanvendelse ikke hænger sammen, f.eks. fordi mange af jeres brugere skal have specialtilbud
  • I forstår ikke de regler, I skal arbejde efter
  • I skal overveje jeres organisation, strukturer og/eller økonomistyring

Consulting ved Stefan Førster-Christensen har mere end 20 års erfaring med forretningsforståelse, vækst, salg, reorganisering og naturligvis rekruttering og processerne omkring det.


Vi lytter til jer og tager udgangspunkt i jeres behov. Det koster kun en kop kaffe at blive klogere på, hvad vi kan hjælpe dig med. Ring 35 340 360.