Go to Top

Blog Archives

Pædagog eller social- og sundhedsassistent til socialpsykiatrisk botilbud

CareMatch ApS søger for Pilekrogen i Gentofte Med din erfaring fra døgntilbud eller arbejde med psykisk syge skal du støtte beboerne i at have fuld indflydelse på deres egen hverdag. Da en kollega har fundet nye udfordringer, søger vi en ny medarbejder. Aktiv læring og udvikling på arbejdet Vi forventer, at du kan være en aktiv deltager til teammøder og på temadage med fokus på emner fra beboere og kolleger. …Læs mere

Sygeplejerske til socialpsykiatrisk bosted med særlig god normering

CareMatch søger for kunde i Nordsjælland Til et socialpsykiatrisk botilbud for borgere med psykosociale handicap, søger vi en dygtig sygeplejerske. Botilbuddet er kendt for at sætte medbestemmelsen i højsædet og har ambitionen om aldrig at stå stille i forhold til udviklingen inden for fagområdet. De er stolte af det, de laver, og stolte over fagligheden. Der er mulighed for kompetencegivende efteruddannelse i det psykiatriske speciale. Opgaverne Dine vigtigste arbejdsopgaver er: …Læs mere

Social- og sundhedsassistent til rehabilitering med høj delegation og uddannelse – aftenvagt

CareMatch søger for Birkegangen i Nærum  Hegnsgården arbejder med en høj grad af overdragelse og delegation til Social- og sundhedsassistenter. Afhængig af din erfaring og viden kan du arbejde med palliation, ernæring, forflytning og instrumental sygepleje. Du bliver uddannet i TOBS ved ansættelsen og senere i farmakologi. Du får spændende opgaver, der stiller krav til din faglighed og evne til at tage ansvar og beslutninger. Der er stor aktivitet og …Læs mere

Social- og sundhedsassistent til mindre plejehjem med stærke værdier og nærværende ledelse – dagvagt

CareMatch søger for plejehjemmet Søster Sophies Minde, Diakonissestiftelsen Til et mindre og hjemligt plejehjem på Frederiksberg, søger vi en social- og sundhedsassistent, der brænder for at sikre livskvalitet for beboerne. Vi opnormerer, da vi har udvidet med 12 pladser. Nær ledelse Du bliver en del af et team med en sygeplejerske og primært social- og sundhedsassistenter. Vi møder ind sammen om morgenen og arbejder med triagering. Vi har god ledelse, …Læs mere

Hjemmesygeplejerske til stor sygeplejegruppe med mulighed for videreuddannelse og nær ledelse

CareMatch søger for kunde i København I et spændende og faglig udfordrende sygeplejemiljø, skal du varetage komplekse sygeplejeopgaver i fælleskab med en stor gruppe kolleger. Fagligt fælleskab Det er en sygeplejegruppe på 50 sygeplejersker, der brænder for faglighed og ønsker at blive endnu bedre. Du vil indgå i et tæt fagligt fællesskab med de øvrige sygeplejersker, herunder: Uddannelsesansvarlige Sårsygeplejersker Palliationssygeplejersker Ernæringssygeplejersker Demenssygeplejersker Der er ugentlige sygeplejemøder og tværfaglig sparring. Her …Læs mere

Indskolingsleder til Store Magleby skole

  Kernen i jobbet er spændende pædagogiske og faglige ledelsesopgaver, personaleledelse og dit medansvar for at realisere Store Magleby Skoles mål for eleverne.  Afdelingsleder for Indskolingen – (genopslag som følge af strukturændringer vedr. SFO-området) Da vores nuværende Indskolingsleder går på pension, søger vi en ny afdelingsleder for Indskolingsområdet. Du vil referere direkte til skolelederen og har personaleansvar for medarbejderne i afdelingen. Som led i en ambitiøs ledelsesstruktur, hvor ledelse og …Læs mere

Leder af visitationen, udredningsteamet og uddannelsesområdet til Glostrup Kommune

CareMatch søger for Glostrup kommune Du skal med din synlige ledelse og handlekraft, lede dygtige og engagerede medarbejdere i vores udredningsteam, visitationsteam og på uddannelsesområdet. Ledelse på forskellige områder Du vil lede engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere, der samarbejder med borgerne på en inddragende og respektfuld måde. Der er 16 medarbejdere med forskellige faglige baggrunde og erfaringer, der dækker følgende områder: Udredningsteamet består af udskrivningskoordinatorer, sygeplejersker, terapeuter og visitatorer. De arbejder …Læs mere

Sygeplejerske med ansvar for teamledelse og den faglige kvalitet – weekendfri

CareMatch søger for plejehjemmet Søster Sophies Minde, Diakonissestiftelsen Søster Sophies Minde søger 2 sygeplejersker, der brænder for at sikre livskvalitet for beboerne og deres pårørende. Stillingerne er nyoprettede. Plejehjemmet har øget kapaciteten, så det nu består af 34 plejeboliger og 2 private aflastningspladser. Vi ønsker derfor nye sygeplejefaglige kollegaer til at holde fokus på kvalitet og faglighed. Der er 10 til 12 kolleger i teamet. Du vil i samarbejde med …Læs mere

Sygeplejerske til ældrecenter på vestegnen med weekend hver 8. uge

CareMatch søger for kunde på Vestegnen Til ældrecenter med somatiske og demente borgere søger vi en ansvarlig centersygeplejerske, der kan planlægge og lede sygeplejen. Samarbejde med sygeplejersker Du skal kunne indgå i et fagligt samarbejde med de øvrige sygeplejersker på centret og på tværs af ældrecentrene. Herunder at koordinere opgaver i samarbejde med teamet og sikre en høj kvalitet i udførelsen af observationer og sygepleje samt medicin og dokumentation. Opgaver …Læs mere

Sygeplejerske som klinisk vejleder til ældrecenter på vestegnen med weekend hver 8. uge

 CareMatch søger for Dalvangen i Glostrup Til ældrecenter med somatiske og demente borgere søger vi en ansvarlig centersygeplejerske, der kan planlægge og lede sygeplejen. Klinisk vejleder Centret er uddannelsessted for social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og sygeplejestuderende. Hvis du ikke allerede er klinisk vejleder, er der mulighed for at få uddannelsen. Samarbejde med sygeplejersker Du skal kunne indgå i et fagligt samarbejde med de øvrige sygeplejersker på centret og …Læs mere